Usługi

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych przez nas usług:

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe:

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nierozerwalny wiąże się z koniecznością rozliczania swoich zobowiązań względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria Księgowa Skarła oferuje kompleksowe rozwiązania, zwalniające z obowiązku realizacji uciążliwych i czasochłonnych procedur księgowo-podatkowych.

Z naszych usług księgowych korzystają między innymi następujące podmioty:

 • małe i średnie firmy,
 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne,
 • spółki osobowe,
 • spółki kapitałowe,
 • osoby prawne,
 • fundacje i stowarzyszenia.

Przepisy prawa gospodarczego, finansowego, podatkowe i o rachunkowości bywają skomplikowane, niespójne, a na domiar złego - ulegają ciągłym zmianom.

Kancelaria Księgowa Skarła specjalizuje się w udzielaniu wyjaśnień i porad podatkowych, dbając o stały dostęp swoich klientów do aktualnych informacji.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie opinii i wyjaśnień przepisów podatkowych,
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), PIT i CIT,
 • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • porady w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • audyt podatkowy,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi.

Zakres usług księgowych:

Księgi Handlowe (Rachunkowe)

Obsługa Ksiąg Handlowych obejmuje:

 • zakładanie Ksiąg Handlowych,
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych - PIT i CIT,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obejmuje:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego,
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.

Ewidencja Przychodów (Ryczałt Ewidencjonowany)

Obsługa Ewidencji Przychodów obejmuje:

 • prowadzenie Ewidencji Przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.

Ewidencja dla celów podatku od towarów i usług (VAT)

Obsługa ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE).

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych

Obsługa ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje:

 • zakładanie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • weryfikowanie zgodności zapisów w ewidencji środków trwałych ze stanem faktycznym.

Ewidencja wyposażenia

Obsługa ewidencji wyposażenia obejmuje:

 • zakładanie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • weryfikowanie zgodności zapisów w ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym.Usługi kadrowo-płacowe i pozostałe usługi:

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa w sposób oczywisty łączy się z jego obsługą kadrowo-płacową.

Kancelaria Księgowa Skarła kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców, chcących racjonalnie, terminowo i z należytą starannością zarządzać swoimi kadrami i płacami.

Dbając o kompleksową obsługę swoich klientów, Kancelaria Księgowa Skarła oferuje także te usługi, które trudno jednoznacznie zakwalifikować do określonych grup.

Poniżej zestawiliśmy przykłady takich usług:

 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • weryfikowanie ksiąg i wyprowadzanie zaległości,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • sporządzanie analiz finansowych i raportów.

Zakres usług kadrowo-płacowych:

 • Sporządzanie list płac:

  sporządzanie i zarządzanie listami płac,
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych:

  sporządzanie i zarządzanie umowami o dzieło i innymi umowami cywilnoprawnymi,
 • Rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych:

  prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

  obliczanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych pracowników,
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji:

  PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40,
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników:

  sporządzanie i zarządzanie kartami przychodów pracowników,
 • Sporządzanie umów o pracę:

  przygotowywanie treści umów o pracę oraz aneksów.

Kontakt:

Nasz adres:

Kancelaria Księgowa Skarła
ul. Wysłouchów 14/34
30-611 Kraków

Telefony:

✆ 12 262 95 96
✆ 515 783 344

Faks:

☏ 12 354 70 61

Adres e-mail:

@ poczta@kancelariaskarla.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

NIP: 679-271-34-79
REGON: 122754262

Copyright ©2014 Kancelaria Księgowa Skarła - Kraków
Powrót do góry